Porovnanie technológií

  SOLAMAGIC ECO+ 1,4 kW KREMÍKOVÉ INFRAŽIARIČE 2 kW   PLYNOVÝ OHRIEVAČ 4 kW
 

Cca 12 m2 vykúrite s SM ECO+ 1,4 kW už za 0,14 €/ hod. v závislosti od Vašej tarify na elektrinu. 

 

Cca 12 m2 vykúrite s 2 kW už za 0,22 €/ hod. v závislosti od Vašej tarify na elektrinu. 

 

Cca 12 m2 vykúrite s plynovým žiaričom o sile cca 4 kW.  Za hodinu spotrebujete cca 0,4 kg propán butanu  pri súčasných cenách je to náklad  0,60 €/ hod.
92% vyprodukovanej energie je účelne použité na ohriatie miesta určenia! Cca 60% vyprodukovanej energie je účelne použité na ohriatie miesta určenia! Cca 40% vyprodukovanej energie je účelne použité na ohriatie miesta určenia!
Kúri hneď po zapnutí. Na 90% výkonu sa dostane za 1 sec. ! Potrebuje fázu nahrievania. Na 90% výkonu sa dostane za cca 30 sec. ! Potrebuje fázu nahrievania. Na 90% výkonu sa dostane za cca 5 min. !
Zdrojom je elektrická zásuvka. Žiadne obavy o bezpečnosť. Odpadajú starosti so zaobstarávaním paliva.  Zdrojom je elektrická zásuvka. Žiadne obavy o bezpečnosť. Odpadajú starosti so zaobstarávaním paliva.  Pri kúrení plynom -potrebná veľká opatrnosť pri prevádzke. Treba vždy vopred zabezpečiť plný zásobník.  
Žiadne priame emisie CO2! Žiadne priame emisie CO2! Priama emisia CO2!
Možnosť montáže na stenu, na strop, alebo umiestnenie na stojane.
Použitie v interiéri aj v exteriéri.
Možnosť montáže na stenu, na strop, alebo umiestnenie na stojane.
Použitie v interiéri aj v exteriéri.

Možnosť umiestnenie len na stojane.
Použitie výlučne v exteriéri.

Ohrieva sálaním priamo ľudí. Vďaka tomu nie sú straty spôsobované odviatim teplého vzduchu.
   
 
Väčšinovým podielom ohrieva sálaním priamo ľudí. Vďaka čiastočnému priamemu ohrevu vzduchu sú straty spôsobované odviatim teplého vzduchu.
Priamo ohrieva vzduch a až teplý vzduch ohrieva Vás. Veľké tepelné straty. Teplý vzduch je ľahko odvievaný vetrom.
   
ŽIADNA. VYSOKÁ! VEĽMI VYSOKÁ!